Екстракция | Гранулиране | Енергийна ефективност | Контрол миризми

Фирма НОВОНЕТИКС ЕООД е инженерингова компания предлагаща многофункционални решения в областта на:
• Екстракцията на маслодайни селскостопански култури,
• Уплътняващата технология с помощта на пелетизиране (гранулиране).
• Индустриални технологии и системи за изграждане на зелени и чисти енергийни централи, изгарящи биомаса и енергийна ефективност.
• Изграждане на линии в хранително-вкусовата промишленост, химическата и био технологическата промишленост.
Основните технологични решения, които фирмата предлага съвместно с чуждестранните си партньори Europe Crown, CPM Europe, Molinos Afau, Vincke и Aerox са:
• Линии за екстракция на маслодайни култури.
• Линии и оборудване за гранулиране (производство на гранули, пелети от биомаса за отопление от слама, пелети от дървесина, пелети от слънчогледова люспа и други подходящи за гранулиране отпадни земеделски продукти, гранулирани комбинирани фуражи и гранулиране на отпадъци.
• Комплексни инсталации за сушене балиране и гранулиране на люцерна (бали и пелети от люцерна).
• Комплекти инсталации (котли) за изгаряне на биомаса (дървесина, слънчогледова люспа, слама и др.) за производство на електричество и топлина във вид на пара, топла вода, горещо термично масло, горещи газове.
• Инсталации за премахване и контрол на миризми на отпадни газове.

Екстракция на маслодайни култури - Oilseeds Extraction

Екстракция

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Crown Iron Works
Europa Crown
Kumar Metal Industries
предлага на своите клиенти:

Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство на растителни масла при преработка на  маслодайни култури като слънчогледово семе, рапица, соя и други.
Проекти за екстракция на маслодайни култури - Oilseed extraction projects
Пелетизиране Гранулиране, пелети , люцерна, слънчогледова люспа, дървесина.- Pelletizing Granulation, pellets, alfalfa, sunflower husk, wood.

Пелетизиране
Гранулиране

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
CPM EUROPE
Molinos AFAU
Dutch Dryers
предлага на своите клиенти:

Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство на пелети за отопление  (гранули) от биомаса (целулоза, слама, слънчогледова люспа и други земеделски отпадъци).
Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство  на гранулирани комбинирани фуражи за животни.
Комплектни технологични линии, както и отделни машини за сушене на люцерна и последващото и балиране в бали с висока плътност и/или производство на пелети (гранули) от люцерна като храна за животни.
Проекти за гранулиране на люцерна, слънчогледова люспа, дървесина, фураж.- Projects for pelletizing granulation, pellets, alfalfa, sunflower husk, wood, animal feed
Слънчогледови люспи за производство на енергия при добиване на растителни масла.
Енергийно ефективни решения за използване на отпадна биомаса в дестилационни инсталации.
Дървесни отпадъци за производство на топлина и енергия за производство на пелети.

Енергийна
ефективност

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Vyncke
предлага на своите клиенти:

Комплекти технологични решения за изграждане на зелени и чисти енергийни централи, изгарящи биомаса или RDF  за производство на топлинна енергия от 1-100 MWth и електрическа мощност от 0,5-15 MWel.

Енергията идва индивидуално или във всяка комбинация от: гореща вода, пара, термично масло, горещ газ ... с или без генериране на електрическа енергия.

Енергийните централи се доставят за дървообработващата, хранителната и селскостопанската промишленост, както и за компаниите, инвестиращи във възобновяеми енергийни източници.

Проекти за Енергийна ефективност - Energy Efficiency Projects
Индустриален контрол на миризмите - Industrial odour control
Индустриален контрол на миризмите - Industrial odour control

Индустриален контрол на миризмите

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Aerox­
предлага на своите клиенти:

Индустриален контрол на миризмите

Aerox®-Injector унищожава миризмите, които се получават при промишлени процеси. Aerox помага на своите клиенти да минимизират своите емисии, за да се съобразят с индустриалното законодателство и закони, но най-важното: сигурява се чист въздух за вашите съседи.
Природосъобразен

Само един компактен инжектор Aerox®-Injector е достатъчен за намаляване на миризмите с до 95% в зависимост от индустрията и приложението. Технологията на Aerox е най-екологичната технология, предлагана на пазара, използваща единствено електричество. Ясно е, че с основателна причина правителствата са признали Aerox®-Injector като най-добрата налична технология (НДНТ).

С радост споделихме своя опит, участвайки в разработването на стандарта VDI за пречистване на технологични и отпадъчни газове чрез нетермична плазмена технология.
Проекти за Индустриален контрол на миризмите - Industrial Odor Control Projects.
Проекти за Течни храни - Liquid Food Projects

Течни храни

Фирма Новонетикс ЕООД
предлага на своите клиенти:

Комплекти технологични линии за производство на сокове,
концентрати, безалкохолни напитки и минерални води, линии и оборудване за пивоварната и млекопреработвателната индустрии. 
Проекти за Течни храни - Liquid Food Projects
София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com
Crown Iron Works: oilseed extraction, refining, processing
Europa Crown Ltd. oilseed extraction technology, refining, equipment.
Kumar Metal Industries
CPM EUROPE: We pelletize a lot of different materials
Molinos Afau |Animal feed plants | Processing fodder and straw | Treatment of Biomass and Compost | recycling | Machinery
 Dutch Dryers BV Thermal drying systems
VYNCKE Clean Energy Technology | Biomass Boilers & Energy Plants
Aerox | Leading in odour control | Odour control systems